مستند ستارگان زمین

تعداد بازدید:۱۸۱۸۲

مستند ستارگان زمین، مستندی برای گرامیداشت پیشگامان و پیشکسوتان زمین شناسی ایران

به احترام بزرگانی که زمین شناسی این دیار را بنیاد نهادند و با سپاس از آنانی که این نهال نوپا را به درختی تناور بدل کردند، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معددنی کشور، امروز وام دار تلاش های بی دریغ پیشکسوتان و بزرگان این عرصه است.

 

(درج اسامی بر اساس حروف الفبا)

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۷