پيام آغازين

تعداد بازدید:۶۵۹

به نام خدا 

 به سايت سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور که يکى از واحدهاى تابعه وزارت صنايع و معادن مى‌باشد،خوش آمديد.
اين سازمان يک مرکز تحقيقاتى- کاربردى است که با نيروهاى کارشناسى با تجربه،با تحصيلات عالى دانشگاهى و جديدترين تجهيزات آزمايشگاهى وحتى انجام بررسيهاى زمين‌شناسى و اکتشاف و نظارت بر امور اکتشاف را در سرزمينى بکر و غنى و متنوع از لحاظ زمين‌شناسى و ذخائر معدنى به عهده دارد.
اين سازمان نتايج مطالعات خود را در مقياسهاى 1:1000000،1:250000 و 1:100000 يا در مقياس بزرگتر بصورت موضوعى‌(رقومى يا چاپ کاغذى)جهت استفاده عموم منتشر مى‌نمايد.
بدينوسيله آمادگى ســازمان زمين‌شنــاسى ايــران را در راستاى تبــادل اطلاعــات علمى اعلام مى‌دارم و بسيار خوشحال خواهم بود تا به سؤالات شما پاسخ داده ‌شود.

 

 
آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۸۴