فرم ارسال خبر

تعداد بازدید:۶۳۸

تاسیس پژوهشکده علوم زمین

پژوهشکده علوم زمين بعنوان يک واحد تحقيقاتى دانشگاهى وابسته به سازمان زمين شناسى و اکتشافات  معدنى کشور وتحت نظارت وزارت علوم و تحقيقات وفناورى با مجوز شوراى گسترش آموزش عالى درسال 1373 تأسيس گرديد واز سال 1374 درمقطع کارشناسى ارشد رشتة زمين شناسى گرايش تکتونيک ازطريق آزمون سراسرى کارشناسى ارشد ناپيوسته که توسط سازمان سنجش آموزش کشور  برگزار مى گردد ،  اقدام به پذيرش دانشجونمود . از سال 1376 با تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آورى در چهار گرايش تکتونيک ،پترولوژى ، زمين شناسى اقتصادى ، چينه شناسى و فسيل شناسى دانشجو جذب کرد  که تاکنون تعداد 127 نفر از اين پژوهشکده فارغ التحصيل گرديده اند که اکثرا در مراکز علمى تحقيقاتى همچون سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى  کشور ، پژوهشگاه زلزله شناسى ، شرکت نفت ، شرکت هاى خصوصى فعال در زمينه علوم زمين ، دانشگاهها و ... جذب بازار کار گرديده اند و تعدادى نيز در مقطع دکترا در دانشگاههاى داخل( دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، دانشگاه تربيت مدرس و... )و خارج به تحصيل اشتغال دارند.

 

اهداف پژوهشکده علوم زمین

کمک به افزايش توان واطلاعات علمى از طريق استفاده هر چه مطلوب تر از امکانات باالغعل وباالقوه نيروى انسانى کار آزمايشگاهها, موزه وکتابخانه  وساير وسايل پژوهشى موجود در سازمان زمين شناسى کشور وهمکارى با ساير مؤسسات پژوهشى داخلي.

شمارى از اقدامات موثر انجام گرفته در پژوهشکده علوم زمين عبارتند از : ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير موسسات و جوامع علمى و پژوهشى در داخل و خارج کشور از طريق برگزارى گردهمائى‌ها، اجراى پروژه‌هاى تحقيقاتى مشترک، فراهم نمودن امکانات لازم جهت رشد علمى دانشجويان، بهره‌گيرى از آخرين نتايج تحقيقات و پيشرفتهاى علمى در کليه مراحل پژوهشى و نيز جلب همکارى و استخدام متخصصين متعهد ايرانى و خارجى در طرحهاى مختلف پژوهشى .

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۸۶