ترانه

تعداد بازدید:۶۶۲

ترانه

24 ترانه برای ایجاد فضای شاد موسیقایی با  این رویکرد که در هر ترانه حداقل یک مفهوم شناسانده شود.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل دیگر اینجا کلیک نمایید.

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۵