گزارش تصويري - آرشیو

حضور سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در اولین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری در استان فارس

حضور سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در اولین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری در استان فارس

اولین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری دربخش گردشگری ، هفتمین نمایشگاه بین المللی بازارگردشگری خاورمیانه و ششمین نمایشگاه سراسری و تخصصی صنایع دستی در استان فارس افتتاح شد.