گزارش تصويري - آرشیو

بازدید مشاور ارشد رییس جمهور در اموراقتصادی و مشاور ارشد رییس جمور در امور سرمایه‌گذاری گینه بیسائو از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

بازدید مشاور ارشد رییس جمهور در اموراقتصادی و مشاور ارشد رییس جمور در امور سرمایه‌گذاری گینه بیسائو از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

مشاور ارشد رییس جمهور در اموراقتصادی و مشاور ارشد رییس جمور در امور سرمایه‌گذاری گینه بیسائو به منظور اجرایی کردن تفاهم‌نامه چندی پیش ایران و گینه بیسائو از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور بازدید ...