رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

/هفتمین کتاب ‌رفرنس ژئوتوریسم جهان/۳ اعتبار یک اثر علمی در ایران تنها برای نویسنده‌اش باقی می‌ماند

/هفتمین کتاب ‌رفرنس ژئوتوریسم جهان/۳ اعتبار یک اثر علمی در ایران تنها برای نویسنده‌اش باقی می‌ماند

ایسنا/خراسان رضوی مدیر پروژه جدیدترین کتاب مرجع ژئوتوریسم در خصوص برنامه‌های مسئولان و دست‌اندرکاران جهت استفاده و بهره‌برداری از دانش تولیدی در کشور تصریح کرد: اگر برنامه‌ای برای استفاده از پایان‌نامه‌های دانشگاهی دانشجویان ارشد و ...