رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

۵ دسامبر، روز جهانی خاک/ خاک، سرشار از زندگی

۵ دسامبر، روز جهانی خاک/ خاک، سرشار از زندگی

ایسنا/گلستان خاک‌ها جایگاه رویش گیاهانی هستند که انرژی خورشیدی را برای تولید غذا، فیبر و سوخت به کار می‌گیرند. برای اینکه خاک‌ها در تولید این مواد نقش داشته باشند بایستی حاصلخیز باشند، بنابراین حاصلخیزی خاک‌های ...