رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

دانشگاه زنجان میزبان همایش ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین می‌شود

دانشگاه زنجان میزبان همایش ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین می‌شود

سومین همایش ملی و تخصصی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین، با میزبانی گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان و با همکاری آزمایشگاه فلوئید اینکلوژن دانشگاه مونتان لئوبن و انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، ۲۳ آبان ...