رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

دانشمند فرانسوی در گفتگو با ایرنا: حیات روی سیارات دیگر می تواند متفاوت از زمین باشد

دانشمند فرانسوی در گفتگو با ایرنا: حیات روی سیارات دیگر می تواند متفاوت از زمین باشد

تهران– ایرنا- از زمان کشف اولین سیاره فراخورشیدی، سیارات فراوانی شناسایی شده اند؛ سیاره هایی که به گفته آن-ماری لاگرانژ دانشمند برجسته فرانسوی، ممکن است هر گونه پیدایش و یا تکامل حیات در برخی از ...