رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

توليدکنندگان فولاد هر مشکلى براى تامين مواد اوليه دارند، به کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى مراجعه کنند

توليدکنندگان فولاد هر مشکلى براى تامين مواد اوليه دارند، به کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى مراجعه کنند

سالانه 10 ميليون تن فولاد در کشور توليد مى‌‏شود که بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد دولت ظرفيت توليد فولاد را به 28 تا 29 ميليون تن در سال...