رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط زیست، راهگشای طرح‌های اکتشافی در کشور است

تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط زیست، راهگشای طرح‌های اکتشافی در کشور است

مهندس ایلیایی معاون معدنی سازمان صنایع و معادن استان یزد در گفت‌و‌گو با بخش خبری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بیان کرد :‌دو منطقه نایبند و کویر درانجیر در استان یزد...

بهره برداران معدن مس چک ریزه معتقدند:مس چک ریزه دارای ذخیره فابل توجهی ازفلز مولیبدن است

بهره برداران معدن مس چک ریزه معتقدند:مس چک ریزه دارای ذخیره فابل توجهی ازفلز مولیبدن است

مهندس مختاری یکی از بهره برداران معدن مس چک ریزه در این باره به خبرنگار اعزامی گروه خبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: این معدن با اخذ مبلغ بیست میلیون تومان...