رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

سیستم

سیستم

مدیر اداره محیط زیست ، بهداشت و ایمنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت : تا کنون سیستم مدیریت زیست محیطی در 30 درصد معادن و صنایع معدنی مستقر شده

50 کشور صنعتی و معدنی جهان در کنگره جهانی معدن عضویت دارند

50 کشور صنعتی و معدنی جهان در کنگره جهانی معدن عضویت دارند

سال آینده بیستمین کنگره جهانی معدن در تهران برگزار می‌شود، این المپیک معدنی فرصت مناسبی خواهد بود تا فعالان و دانش‌آموختگان معدن کشور گردهم آیند هفته‌نامه «معدن و توسعه» به منظور آشنایی...