رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

مدیریت پسماند یک میلیارد تن باطله معدن مس سونگون اجرا میشود

مدیریت پسماند یک میلیارد تن باطله معدن مس سونگون اجرا میشود

کارشناس مسوول فرآوری طرح مس سونگون گفت : مدیریت پسماند یک میلیارد تن باطله معدن مس سونگون بااجرای سیستم مدیریت زیست محیطی و به منظور دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در منطقه ...

فلوتاسیون حبابی روش مناسبی برای تهیه کنسانتره مواد معدنی است

فلوتاسیون حبابی روش مناسبی برای تهیه کنسانتره مواد معدنی است

برای حفظ خاصیت آب‌رانی مواد معدنی و یا ایجاد آن بر روی سطوح این مواد در فرآیند فلوتاسیون از مواد شیمیایی خاصی با ساختار غیرقطبی و یا غیرهمگون که به آنها کلکتور (معرف شیمیایی) گفته ...