رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

ارایه وام‌‏های اکتشافی، بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌‏گذاری می‌‏کند

ارایه وام‌‏های اکتشافی، بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌‏گذاری می‌‏کند

نادعلی اسماعیلی, مدیرکل اکتشاف وزارت صنایع و معادن, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، ‌‏با بیان این مطلب گفت: وام‌‏های اختصاصی به بخش خصوصی طی سال‌‏های گذشته، موجبات رشد فعالیت‌‏های معدنی را فراهم آورده ...