رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

شناسایی‎ 46 قمر بر گرد زحل‎

شناسایی‎ 46 قمر بر گرد زحل‎

به‎‎‎ گفته پژوهشگران‎ دانشگاه هـاوایـی‎ که‎‎ این‎‎ اقمار را شناسایی‎ کرده اند , ایـن اجرام‎ آسمانی‎ پس‎ از تشکیل‎ در فاصله‎‎ سیاره های‎‎ مشتری و مریخ‎ , در دام‎ جاذبه‎‎ سـیـاره زحل‎ افتاده‎ اند ...

میزان آلودگی مرداب انزلی وتغییرات ژئومورفولوژی دریای خزر مطالعه می شود

میزان آلودگی مرداب انزلی وتغییرات ژئومورفولوژی دریای خزر مطالعه می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه خبر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور دکتر راضیه لک مسئول بخش فیزیک دریایی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در سومین کنفرانس بین المللی ...