رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

انفجار معدن‎‎ اوکراین

انفجار معدن‎‎ اوکراین

درپی انفجار در معدن‎ ذغال‎ سـنگـی درمنطقه‎ دونتسک‎ در شرق‎ اوکراین‎ 13 معدنچی‎ ناپدید شدند.به‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فـرانسـه , چهـارده معدنچی‎ نیز پس‎ از این‎ انفجار...‎‎