رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

تقدیر از زمین شناس نمونه سال 1383 در مراسم اختتامیه هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تقدیر از زمین شناس نمونه سال 1383 در مراسم اختتامیه هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در دانشگاه صنعتی شاهرود عصر یکشنبه به کار خود پایان داد . به گزارش گروه اعزامی خبر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ...

حضور چشمگیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نمایشگاه انجمن زمین شناسی

حضور چشمگیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نمایشگاه انجمن زمین شناسی

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در دانشگاه شاهرود در حال برگزاری است . در این میان غرفه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این همایش حضور فعال و چشمگیری دارد