رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

مدیرکل امور صادرات وزارت صنایع ‌و معادن: صادرات محصولات صنعتی‌ومعدنی به حدود 5/5 میلیارد دلار می‌رسد

مدیرکل امور صادرات وزارت صنایع ‌و معادن: صادرات محصولات صنعتی‌ومعدنی به حدود 5/5 میلیارد دلار می‌رسد

‌به‌منظور صادرات کالاهای صنعتی، بازارشناسی توسط سازمان توسعه تجارت و دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن انجام می‌شود و از این طریق اطلاعات کلان در مورد ...