رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><FONT size=2>مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش معدن</FONT></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش معدن</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>مدیر دفتر امور خصوصی سازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عدم هماهنگی دستگاههای مختلف دولتی با یکدیگر را یکی از مشکلاتی دانست که به شدت بر سرمایه گذاری ...

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;&#1782;&#1780;معدن جهان در قلمرو ریوتنتو&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT size=2>۶۴معدن جهان در قلمرو ریوتنتو</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>یکی از مهمترین شرکتهای جهان در زمینه اکتشاف، استخراج و استحصال منابع معدنی زمین، گروه ریوتینتو است. مهمترین محصولات این گروه عبارتند از آلومینیوم، مس، الماس، زغال سنگ، طلا، بوراکس،....</FONT> </P>

&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=2&gt;سالانه &#1780;&#1779;&#1776; هزار نفر در زلزله های خاور میانه جان خود را از دست می دهند&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>سالانه ۴۳۰ هزار نفر در زلزله های خاور میانه جان خود را از دست می دهند</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>مسوول پروژه تحقیقاتی چگونگی ریزش برجهای تجارت جهانی اعلام کرد: براساس بررسیهای انجام شده هر ساله 430 هزار نفر در زلزله‌های خاورمیانه جان خود را از دست می‌دهند.<BR></FONT></P>

&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;SPAN class=news_title id=lblTitle dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;عملیات لرزه نگاری میدان نقتی زواره تا تا پایان شهریورماه به پایان می رسد&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl align=justify><SPAN class=news_title id=lblTitle dir=rtl><FONT size=2>عملیات لرزه نگاری میدان نقتی زواره تا تا پایان شهریورماه به پایان می رسد</FONT></SPAN></P>

<P dir=rtl align=justify><SPAN class=news_title id=lblTitle dir=rtl><SPAN class=news_lead id=lblLead dir=rtl><SPAN class=news_lead id=lblLead dir=rtl><FONT size=2>با اتمام 60 درصد عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان نقتی زواره کا

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;SPAN class=news_title id=lblTitle dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;623 هزار شغل در بخش صنعت و معدن ایجاد شد&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><SPAN class=news_title id=lblTitle dir=rtl><FONT size=2>623 هزار شغل در بخش صنعت و معدن ایجاد شد</FONT></SPAN></P>

<P dir=rtl align=justify><SPAN class=news_lead id=lblLead dir=rtl><FONT size=2>وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: در چهار سال برنامه سوم (82- 79) در مجموع 623 هزار شغل در بخش صنعت و معدن ایجاد شد که نسبت به اهداف ...