رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>کمبود نیروی متخصص واعتبارات در تهیه نقشه های زمین شناختی ایران<BR></P>

<P dir=rtl>کمبود نیروی متخصص واعتبارات در تهیه نقشه های زمین شناختی ایران<BR></P>

<P dir=rtl>با توجه به رخداد مخاطرات فراوان نظیر زمن لرزه ، سیل ، زمین لغزش و.... در منطقه تهران تهیه نقشه های مخاطرات زمین شناسی برای شهر یکی از اولویت های کاری سازمان زمین شناسی ...

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;SPAN class=news_title id=lblTitle dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;بیش از 110معدن دولتی به تعاونیهای معدنی واگذار شده است&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><SPAN class=news_title id=lblTitle dir=rtl><FONT size=2>بیش از 110معدن دولتی به تعاونیهای معدنی واگذار شده است</FONT></SPAN></P>

<P dir=rtl align=justify><SPAN class=news_lid id=lblLid dir=rtl><FONT size=2>هم اکنون هزارو 107تعاونی معدنی با عضو یت بیش از 16 هزار نفر در 750 معدن مختلف کشور در زمینه اکتشاف، استخراج و فر آوری مواد معدنی فعالیت میکنند.</FONT></SPAN></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=black size=2&gt;رئیس جدید سازمان صنایع و معادن استان قم منصوب شد &lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG><FONT color=black size=2>رئیس جدید سازمان صنایع و معادن استان قم منصوب شد </FONT></STRONG></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=#00008b size=2>غلامحسین احدی از سوی مهندس اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن کشور به سمت ریاست سازمان صنایع و معادن استان قم منصوب و مشغول به کار شد ...</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;شناسایی &#1778;&#1776; ناحیه کشور جهت سرمایه گذاری معدن&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT size=2>شناسایی ۲۰ ناحیه کشور جهت سرمایه گذاری معدن</FONT></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>جناب آقای جهانگیری، وزیر صنایع و معادن با اعلام این خبر افزود: 20 ناحیه اصلی کشور که از لحاظ ذخایر معدنی توانمند هستند، برای سرمایه گذاری بخش معدن در اولویت برنامه های وزارت ...

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;خرید و فروش پروانه‌های اکتشاف معادن‌ &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT size=2>خرید و فروش پروانه‌های اکتشاف معادن‌ </FONT></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>وزارت صنایع و معادن در اقدامی نو، قصد دارد شرایط خرید و فروش پروانه‌های اکتشافی را فراهم سازد تا بدین ترتیب رونق و اعتبار ویژه‌‌ای در امور اکتشاف معادن ایجاد شود...</FONT></P>