رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>کمبود ارائه تسهیلات مناسب در کتابخانه مرکز کرمان سازمان زمین شناسی کشور<BR></P>

<P dir=rtl>کمبود ارائه تسهیلات مناسب در کتابخانه مرکز کرمان سازمان زمین شناسی کشور<BR></P>

<P dir=rtl>به گزارش بخش خبری  سازمان زمین شناسی این کتابخانه با در اختیار داشتن بیش از 2000 جلد کتاب و نشریات تخصصی  نقش مؤثری را در زمینه اطلاع رسانی زمین شناسی  ایفا می‌کند. <BR></P>

&lt;P dir=rtl&gt;هم اکنون بیش از 80 درصد قانون نوسازی صنایع و معادن قابل اجرا است &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>هم اکنون بیش از 80 درصد قانون نوسازی صنایع و معادن قابل اجرا است <BR></P>

<P dir=rtl>هم اکنون بیش از 80 درصد قانون قابل نوسازی صنایع و معادن تصویب شده است و مدیران واحدهای صنعتی می توانند از امکانات و تسهیلات پیش بینی شده در این قانون استفاده کنند.</P>