رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<DIV class=clsHNHint dir=rtl align=justify><STRONG>مسئول گروه بلایای طبیعی پایگاه ملی داده‌های علوم زمین: <BR>عامل تلفات سانحه زمین لغزش اخیر در امین آباد فشم بی توجهی به حریم رودخانه بود </STRONG></DIV>

<DIV class=clsHNHint dir=rtl align=justify><STRONG>مسئول گروه بلایای طبیعی پایگاه ملی داده‌های علوم زمین: <BR>عامل تلفات سانحه زمین لغزش اخیر در امین آباد فشم بی توجهی به حریم رودخانه بود </STRONG></DIV>

<P dir=rtl>مسئول گروه بلایای طبیعی پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور با بیان این که عامل تلفات سانحه زمین لغزش اخیر در امین آباد فشم...</P>

&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=2&gt;حضور دولتمردان در ترکیب «هیات مدیره» مانعی ندارد &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>حضور دولتمردان در ترکیب «هیات مدیره» مانعی ندارد </FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>استراتژی سازمان نظام مهندسی معدن کشور تشریح شد. اعضای سازمان‌های نظام مهندسی معدن کشور در نشست سالانه‌ای خود که طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مشهد برگزار شد....</FONT></P>

&lt;P align=justify&gt;&lt;SPAN class=news_title id=lblTitle dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;تا پایان امسال 23 معدن به بخش خصوصی واگذار می شود&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;

<P align=justify><SPAN class=news_title id=lblTitle dir=rtl><FONT size=2>تا پایان امسال 23 معدن به بخش خصوصی واگذار می شود</FONT></SPAN></P>

<P dir=rtl align=justify><SPAN class=news_lead id=lblLead dir=rtl><FONT size=2>درحال حاضر تعداد معادن دولتی 153 معدن است که با واگذاری معادن به بخش خصوصی این رقم تا پایان سالجاری به 130 معدن کاهش خواهد یافت....</F

&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT color=black&gt;&lt;FONT size=5&gt;&lt;FONT size=2&gt;افزایش صادرات&nbsp;مواد معدنی ، صنعتی،&nbsp;محصولات کشاورزی و صنایع دستی&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 14pt&quot;&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl align=justify><FONT color=black><FONT size=5><FONT size=2>افزایش صادرات مواد معدنی ، صنعتی، محصولات کشاورزی و صنایع دستی</FONT></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2><FONT color=black>میزان ارزش و وزن کالاهای صادراتی مواد معدنی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5/24 درصد کاهش و 2/25 درصد افزایش داشته است....</FONT></FONT></P>

&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;FONT color=black&gt;کنگره جهانی معدن سال آینده در ایران برگزار می‌شود&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/FONT&gt;

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2><FONT color=black>کنگره جهانی معدن سال آینده در ایران برگزار می‌شود<BR></FONT></P></FONT>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=black size=2>رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای معادن غنی و متنوع، سال آینده میزبان کشورهای جهان در کنگره جهانی معدن خواهد بود....</FONT></P>

&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT face=Arial color=#a6201f&gt;&lt;FONT face=Tahoma size=2&gt;خرید و فروش در بازار بورس دقیق تر از بازار آزاد خواهد بود&lt;/FONT&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl align=justify><FONT face=Arial color=#a6201f><FONT face=Tahoma size=2>خرید و فروش در بازار بورس دقیق تر از بازار آزاد خواهد بود</FONT> </FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2><FONT color=black>دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران بورس را مطمئن ترین مکان برای معامله کالا دانست و گفت: در بازار آشفته که هیچ تضمینی وجود ندارد در بورس خرید ...

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT color=#a6201f size=2&gt;40 طرح اکتشافی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT color=#a6201f size=2>40 طرح اکتشافی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی </FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=#00008b size=2>مدیر بهره برداری و اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با بیان این مطلب گفت : 40 طرح اکتشافی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شامل، سنگ آهن،...</FONT></P>