رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>استقرار اولین پایگاه زمین‌شناسی دریایی در شمال و جنوب کشور<BR></P>

<P dir=rtl>استقرار اولین پایگاه زمین‌شناسی دریایی در شمال و جنوب کشور<BR></P>

<P dir=rtl>طرح تجهیز مدیریت زمین‌شناسی دریایی بمنظور مطالعات سواحل شمالی  و جنوبی و دریاچه‌های کشور از جمله اقداماتی است که سازمان زمین‌‌شناسی در جهت توسعه فعالیتهای عمرانی در دست تهیه دارد. <BR></P>

&lt;DIV class=clsHNHint&gt;&lt;STRONG&gt;مجری طرح اکتشاف سازمان زمین‌شناسی خبر داد:شناسایی 150 تن ذخیره طلا در ایران &lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;

<DIV class=clsHNHint><STRONG>مجری طرح اکتشاف سازمان زمین‌شناسی خبر داد:شناسایی 150 تن ذخیره طلا در ایران </STRONG></DIV>

<P dir=rtl> بر اساس اکتشاف صورت‌ گرفته توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی ایران، تا کنون در حدود 150 تن ذخیره طلا در ایران شناسایی شده است...<BR></P>

&lt;DIV class=clsHNHint&gt;&lt;STRONG&gt;هشدار سازمان زمین‌شناسی: دشت کرمان در معرض فرونشست است &lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;

<DIV class=clsHNHint><STRONG>هشدار سازمان زمین‌شناسی: دشت کرمان در معرض فرونشست است </STRONG></DIV>

<P dir=rtl>کشور ما در ماه‌های اخیر شاهد چندین پدیده مخرب زمین شناختی بوده است. صرف‌نظر از زمین لرزه فاجعه بار بم و زمین لرزه اخیر کجور و فیروز آباد رخداد چند مورد رانش و زمین ...

&lt;DIV class=clsHNHint&gt;&lt;STRONG&gt;یک محقق هلندی: &lt;BR&gt;احداث پل میان‌گذر دریاچه ارومیه لطمات اجتناب‌ناپذیری به محیط زیست منطقه وارد می‌کند &lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;

<DIV class=clsHNHint><STRONG>یک محقق هلندی: <BR>احداث پل میان‌گذر دریاچه ارومیه لطمات اجتناب‌ناپذیری به محیط زیست منطقه وارد می‌کند </STRONG></DIV>

<P dir=rtl>یک پژوهشگر هلندی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی دریاچه ارومیه بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به شرایط این دریاچه در طرحهای در حال اجرا در محدوده آن تاکید کرد...<BR></P>