رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>دولت و سازمان توسعه و نوسازی صنایع باید بخش خصوصی را آماده تحویل و اداره واحدهای بزرگ معدنی کنند.» <BR></P>

<P dir=rtl>دولت و سازمان توسعه و نوسازی صنایع باید بخش خصوصی را آماده تحویل و اداره واحدهای بزرگ معدنی کنند.» <BR></P>

<P dir=rtl>رییس سازمان نظارت و ایمنی معادن کشور در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت‌ومعدن ایسنا افزود:« متاسفانه بنا به دلایلی، بخش خصوصی فعال در بخش معدن آمادگی تحویل واحدهای بزرگ معدنی و صنایع وابسته را ندارد ...

&lt;P dir=rtl&gt;همکاری مشترک بین پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و دانشگاههای معتبر فرانسه&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>همکاری مشترک بین پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و دانشگاههای معتبر فرانسه<BR></P>

<P dir=rtl>با توجه همکاریهای بوجود آمده میان پژوهشکده زمین ایران و دانشگاههای معتبر فرانسه،‌دکتری مشترک بین این دو کشور ایجاد میشود <BR></P>