رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>وب سایت آموزشی علوم زمین برای کودکان و نوجوانان</P>

<P dir=rtl>وب سایت آموزشی علوم زمین برای کودکان و نوجوانان</P>

<P dir=rtl> منظور آشنا کردن کودکان و نوجوانان با علم زمین‌شناسی و معدن و با توجه به وسعت پدیده‌های زمین‌شناسی در تمام نقاط کشور، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی مبادرت به ایجاد وب سایت آموزشی علوم ...

&lt;P dir=rtl&gt;بیست ناحیه کشور برای سرمایه گذاری در بخش معدن شناسایی شده است &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>بیست ناحیه کشور برای سرمایه گذاری در بخش معدن شناسایی شده است <BR></P>

<P dir=rtl>وزیر صنایع و معادن گفت : 20 ناحیه اصلی کشور که دارای ذخایر معدنی توانمند هستند، برای سرمایه گذاری بخش معدن در اولویت برنامه های وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است </P>

&lt;P dir=rtl&gt;در زمینه فرآوری و کانه آرایی چه در رابطه با بخش آزمایشگاهها و چه در سطوح دیگر ، سرمایه گذاری اندکی صورت گرفته است.&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>در زمینه فرآوری و کانه آرایی چه در رابطه با بخش آزمایشگاهها و چه در سطوح دیگر ، سرمایه گذاری اندکی صورت گرفته است.</P>

<P dir=rtl>دکتر محمد هاشم امامی معاونت آزمایشگاهها و فرآوری مواد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفتگو با بخش خبری سایت سازمان زمین شناسی ضمن بیان این مطلب افزود : صدور مواد خام ...