رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<DIV class=clsHNHint><STRONG>با هدف ایمن‌سازی ساختمانها در برابر زلزله <BR>فناوری پیشرفته «جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها» به کشور منتقل می‌شود </STRONG></DIV>

<DIV class=clsHNHint><STRONG>با هدف ایمن‌سازی ساختمانها در برابر زلزله <BR>فناوری پیشرفته «جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها» به کشور منتقل می‌شود </STRONG></DIV>

<P dir=rtl>به همت محققان پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی فناوری جداسازی لرزه‌ای به کشور منتقل می‌شود...<BR></P>

&lt;P dir=rtl&gt;قدردانی مهندس سپهوند از عملکرد چشمگیر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>قدردانی مهندس سپهوند از عملکرد چشمگیر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور<BR></P>

<P dir=rtl>معاون اداری مالی وزارت صنایع ومعادن مهندس عبدالرضا سپهوند در گفتگوی اختصاصی با بخش خبری سازمان زمین شناسی در خصوص  توجه کمتر به مقوله اکتشاف و کلّاً معدن در برنامه های وزارت صنایع ومعادن ...

&lt;P dir=rtl&gt;حمایت از تشکل های تخصصی بخش خصوصی از سیاست های وزرات صنایع ومعادن است &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>حمایت از تشکل های تخصصی بخش خصوصی از سیاست های وزرات صنایع ومعادن است <BR></P>

<P dir=rtl>معاون اداری مالی وزارت صنایع ومعادن در جمع کثیری از صنعت گران ومعدنکاران در بزرگداشت روز صنعت ومعدن سیاست وزارت  صنایع را در حضوری جدی ، فعال ، در فرآیند تصمیم سازی انجمن های ...

&lt;P dir=rtl&gt;وزارت صنایع و معادن شرایط خرید و فروش پروانه‌های اکتشافی را فراهم می سازد&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>وزارت صنایع و معادن شرایط خرید و فروش پروانه‌های اکتشافی را فراهم می سازد<BR></P>

<P dir=rtl>وزارت صنایع و معادن در اقدامی نو، قصد دارد شرایط خرید و فروش پروانه‌های اکتشافی را فراهم سازد تا بدین ترتیب رونق و اعتبار ویژه‌‌ای در امور اکتشاف معادن ایجاد شود. <BR></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&nbsp;نرم افزار جدید ناسا برای مونیتورینگ آتشفشانهای فعال &lt;/P&gt;

<P dir=rtl> نرم افزار جدید ناسا برای مونیتورینگ آتشفشانهای فعال </P>

<P dir=rtl>ناسا- با کارگذاری نرم افزار در سفینه های سازمان فضایی امریکا آتشفشانهای فعال بدون دخالت انسان مونیتورینگ این نرم افزار توسط آزمایشگاه نیرومحرکه جت (JPL) تهیه و بر روی یکی از فضا پیماهای ناسا ...

&lt;P dir=rtl&gt;فعالیت چشمگیر معاونت آزمایشگاهها وفرآوری معدنی سازمان زمین شناسی&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>فعالیت چشمگیر معاونت آزمایشگاهها وفرآوری معدنی سازمان زمین شناسی<BR></P>

<P dir=rtl>با نگاه به طیف وسیع مراجعه کنندگان ونظر خواهی از آنان در مورد مدیریت آزمایشگاههای سازمان  زمین شناسی ومشخص می شود این بخش علیرغم برخی کمبودها, از سطح کمی وکیفی مناسبی برخوردار می باشد ...