رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>معاون پژوهشی وزارت علوم: <BR>شایعه «پیش‌بینی وقوع زلزله توسط محققان دانشگاه صنعتی شریف» بی‌اساس است.</P>

<P dir=rtl>معاون پژوهشی وزارت علوم: <BR>شایعه «پیش‌بینی وقوع زلزله توسط محققان دانشگاه صنعتی شریف» بی‌اساس است.</P>

<P dir=rtl>معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: طرح بررسی امکان پیش‌بینی زمین‌لرزه در دانشگاه صنعتی شریف در مرحله تست ...</P>

&lt;P dir=rtl&gt;رییس انجمن ژئوفیزیک ایران: &lt;BR&gt;زمان وقوع زلزله قابل پیش‌بینی نیست و باید از طریق ارائه اطلاعات دقیق از شایعات جلوگیری کرد.&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>رییس انجمن ژئوفیزیک ایران: <BR>زمان وقوع زلزله قابل پیش‌بینی نیست و باید از طریق ارائه اطلاعات دقیق از شایعات جلوگیری کرد.</P>

<P dir=rtl>رییس انجمن ژئوفیزیک ایران، اظهار کرد: تاکنون هیچ روشی که بتواند زمان وقوع زلزله را پیش‌بینی کند به دست نیامده و روش‌هایی ...</P>