رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>معاون استاندار خراسان در راس هیات بلندپایه از مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ( خراسان ) بازدید کرد </P>

<P dir=rtl>معاون استاندار خراسان در راس هیات بلندپایه از مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ( خراسان ) بازدید کرد </P>

<P dir=rtl align=justify>به گزارش خبرنگار اعزامی بخش خبری سایت سازمان زمین شناسی کشوردر این بازدید مهندس مقدوری معاون عمرانی استاندار خراسان بهمراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ...</P>

&lt;DIV class=NTitr2 dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT color=black size=2&gt;عملیات اکتشاف طلا در تربت جام آغاز شد &lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;

<DIV class=NTitr2 dir=rtl align=justify><FONT color=black size=2>عملیات اکتشاف طلا در تربت جام آغاز شد </FONT></DIV>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=darkgreen size=2>عملیات اکتشاف نیمه تفضیلی طلا، تنگستن و برخی عناصر گران بها در منطقه تاریک دره و فیروز کوه واقع در شمال شرق شهرستان تربت جام آغاز شد</FONT></P>

&lt;DIV class=NTitr2 dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT color=black size=2&gt;تجربه 30 سال اکتشاف مواد معدنی در کانادا &lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;

<DIV class=NTitr2 dir=rtl align=justify><FONT color=black size=2>تجربه 30 سال اکتشاف مواد معدنی در کانادا </FONT></DIV>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=green><FONT size=2>با اینکه معتقد هستیم نمی توانیم دقیقا شرایط و سیاست های در پیش گرفته در بخش معدن کانادا را دقیقا در کشورمان پیاده کنیم اما ...</FONT></FONT></P>

&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT color=black size=2&gt;استاندار تهران: آموختن فرهنگ زندگی با زلزله عامل کاهش خسارات احتمالی زلزله در تهران است&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl align=justify><FONT color=black size=2>استاندار تهران: آموختن فرهنگ زندگی با زلزله عامل کاهش خسارات احتمالی زلزله در تهران است</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=darkgreen size=2>سایت های خبری و رسانه‌های گروهی نباید هر شایعه و پیش‌بینی غیرعلمی و بی‌اساس در مورد وقوع زلزله را منعکس کرده و مردم تهران را دچار تشویش و نگرانی کنند.<BR></FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&nbsp;برگزاری کارگاه آموزشی پرتالهای سازمانی ـ اهداف و دیدگاهها در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی&lt;/P&gt;

<P dir=rtl> برگزاری کارگاه آموزشی پرتالهای سازمانی ـ اهداف و دیدگاهها در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی</P>

<P dir=rtl>پرتال یا درگاه الکترونیکی یک سازمان ، فرایند جمع آوری ، ساماندهی و ذخیره سازی اطلاعات توزیع شده و همچنین فرآیند جستجو ، دسترسی و ارائه اطلاعات از طریق یک درگاه مشترک را ارائه ...