رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Mitra"><FONT face=Arial size=3>حمایت مالی از پایان نامه‌های دانشجویی  <BR>وزارت صنایع‌ومعادن تا سقف یک‌میلیون تومان به پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد اعتبار می‌دهد.</FONT><

<P dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Mitra"><FONT face=Arial size=3>حمایت مالی از پایان نامه‌های دانشجویی  <BR>وزارت صنایع‌ومعادن تا سقف یک‌میلیون تومان به پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد اعتبار می‌دهد.</FONT><

<P dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Mitra"><FONT face=Arial size=3>وزارت صنایع و معادن بر اساس آیین‌نامه حمایت مالی از پایان نامه‌های دانشجویی این وزارتخانه، تا سقف یک میلیون تومان به پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و تا سقف ...

&lt;DIV class=PSubText align=justify&gt;در برنامه چهارم رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سالانه 2/11 درصد پیش بینی شده که حدود 6/5 درصد این رقم باید از طریق افزایش بهره وری باشد.&lt;/DIV&gt;

<DIV class=PSubText align=justify>در برنامه چهارم رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سالانه 2/11 درصد پیش بینی شده که حدود 6/5 درصد این رقم باید از طریق افزایش بهره وری باشد.</DIV>

<DIV class=PSubText dir=rtl align=justify>رضا اشرف سمنانی قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن ضمن بیان این مطلب افزود: تحقق ...</DIV>