رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><STRONG>با بهره‌برداری از معدن سونگون: سالانه 150 هزار تن مس کنسانتره تولید می‌شود</STRONG></P>

<P dir=rtl><STRONG>با بهره‌برداری از معدن سونگون: سالانه 150 هزار تن مس کنسانتره تولید می‌شود</STRONG></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>بر اساس گزارش دفتر نظارت و ارزیابی طرح‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بهره‌برداری از طرح تجهیز معدن و احداث تولید مس سونگون ...</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;رییس سازمان صنایع و معادن استان گلستان:طرح ارتقاء سیستم‌های کیفیت و افزایش توان مدیریتی در احدهای صنعتی این استان اجرا‌ می‌شود&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>رییس سازمان صنایع و معادن استان گلستان:طرح ارتقاء سیستم‌های کیفیت و افزایش توان مدیریتی در احدهای صنعتی این استان اجرا‌ می‌شود</P>

<P dir=rtl>واحدهای صنعتی این استان که بخواهند طرح ارتقاء سیستم‌های مدیریت کیفیت و افزایش توان مدیریتی...</P>