رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>تفویض اختیار طرح‌های اکتشافی به ادارات صنایع و معادن استانها</P>

<P dir=rtl>تفویض اختیار طرح‌های اکتشافی به ادارات صنایع و معادن استانها</P>

<P dir=rtl><FONT size=2>به موجب ابلاغ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و به دستور جناب آقای مهندس محمد تقی کره‌ای معاون وزیر و ریاست سازمان، ارائة و اجرای طرح‌های اکتشافی حداکثر  ...</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری کشور بیش از 6/4 هزار میلیارد ریال است.&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری کشور بیش از 6/4 هزار میلیارد ریال است.</P>

<P dir=rtl><FONT size=2>به گزارش خبرگزاری فارس، استان‌های کرمان ، یزد و اصفهان با داشتن ارزش افزوده به ترتیب 1236، 841، 299 میلیارد د ریال بیشترین ارزش افزوده بخش معدنی ...</FONT></P>