آرشیو اخبار

در سومین همایش ملی انجمن سنجش‌ از دور زمین‌شناختی ایران عنوان شد: لزوم ایجاد مقطع دکتری رشته‌ سنجش‌ از دور زمین‌شناختی

در سومین همایش ملی انجمن سنجش‌ از دور زمین‌شناختی ایران عنوان شد: لزوم ایجاد مقطع دکتری رشته‌ سنجش‌ از دور زمین‌شناختی

در نخستین روز از برگزاری همایش ملی انجمن سنجش‌ از دور زمین‌شناختی ایران به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز، متخصصان این حوزه بر لزوم ایجاد مقطع دکتری رشته‌ی سنجش‌ازدور زمین‌شناختی تأکید کردند.