آرشیو اخبار

برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل مدیریت زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی شمال باختری

برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل مدیریت زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی شمال باختری

دوره‌های آموزشی دورسنجی، منشور حقوق شهروندی، حقوق شهروندی در نظام اداری و تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در مدیریت زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی شمال باختری (مرکز تبریز) برگزار شد.