آرشیو اخبار

دبیر همایش زمین‌‌ساخت ایران: بین زمینلرزه‌های کرمانشاه و کرمان از نظر چشمه  لرزه‌زا  ارتباطی وجود ندارد

دبیر همایش زمین‌‌ساخت ایران: بین زمینلرزه‌های کرمانشاه و کرمان از نظر چشمه لرزه‌زا ارتباطی وجود ندارد

پنجمین همایش زمین‌‌ساخت و زمین‌شناسی ساختاری ایران 29 آذر سال جاری به همت پژوهشکده علوم‌زمین با نگرشی ویژه بر زمینلرزه 21 آبان باختر ایران...