آرشیو اخبار

مقایسه لرزه‌خیزی ایران و کشورهای همجوار در بازه زمانی کوتاه و بلندمدت مشخص کرد: تبعیت زمینلرزه‌های اخیر ایران از روند کلی حاکم بر فعالیت لرزه‌خیزی منطقه

مقایسه لرزه‌خیزی ایران و کشورهای همجوار در بازه زمانی کوتاه و بلندمدت مشخص کرد: تبعیت زمینلرزه‌های اخیر ایران از روند کلی حاکم بر فعالیت لرزه‌خیزی منطقه

گروه لرزه زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی این سازمان به بررسی و مقایسه لرزه‌خیزی ایران و کشورهای همجوار در بازه زمانی کوتاه و بلندمدت...

مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی جنوب خاوری خبر داد: اجرای برنامه‌های مطالعاتی گسل‌های کلانشهر کرمان

مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی جنوب خاوری خبر داد: اجرای برنامه‌های مطالعاتی گسل‌های کلانشهر کرمان

مدیر کل زمین‌شناسی کرمان با بیان این‌که این سازمان به عنوان یک مجموعه تخصصی، علمی در زمینه‌های مختلفی از جمله مخاطرات زمین‌شناسی فعالیت می‌کند...