آرشیو اخبار

دست و پنجه نرم کردن کشور با مسائل زیست‌محیطی را در یکصد و بیست و هفتمین شماره ماهنامه علوم‌زمین و معدن بخوانید

دست و پنجه نرم کردن کشور با مسائل زیست‌محیطی را در یکصد و بیست و هفتمین شماره ماهنامه علوم‌زمین و معدن بخوانید

یکصد و بیست و هفتمین شماره ماهنامه علوم زمین و معدن با تیتر درشتی مبنی مشکلات زیست‌محیطی از جمله فرونشست، فروچاله و دیگر معضلات زیست‌محیطی در ایران...