آرشیو اخبار

بازدید روسای دانشگاه‌ها و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت

بازدید روسای دانشگاه‌ها و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت

بازدید روسای دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر و آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

برگزاری نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی و نهمین همایش ملی زمین شناسی در دانشگاه پیام نور با حضور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

برگزاری نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی و نهمین همایش ملی زمین شناسی در دانشگاه پیام نور با حضور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی و نهمین همایش ملی زمین شناسی با حضور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دانشگاه پیام نور برگزار شد