آرشیو اخبار

فعال کردن ظرفیت های کشاورزی و معدن موجب شکست ناپذیری کشور و ملت ایران می شود

فعال کردن ظرفیت های کشاورزی و معدن موجب شکست ناپذیری کشور و ملت ایران می شود

بخش کشاورزی و معدن استان گیلان ظرفیت های فراوانی دارد که استفاده از آن نه تنها موجب پیشرفت آبادانی استان گیلان شده، بلکه می تواند به سرعت مشکلات بیکاری استان را برطرف کند ...