آرشیو اخبار

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور یکی از مهمترین حمایت کنندگان کنگره جهانی معدن است

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور یکی از مهمترین حمایت کنندگان کنگره جهانی معدن است

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به همراه وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از مهمترین اسپانسرهای این کنگره در میان 16 حمایت کننده ...