آرشیو اخبار

جهانگیری در مراسم افتتاح مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی اعلام کرد: در بسیاری از مناطق ایران می توان به ذخایر طلا دست یافت

جهانگیری در مراسم افتتاح مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی اعلام کرد: در بسیاری از مناطق ایران می توان به ذخایر طلا دست یافت

وزیر صنایع و معادن در مراسم افتتاح فاز نخست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گفت: بر اساس مطالعات اولیه می توان در بسیاری از مناطق ایران به ذخایر طلا دست یافت.