آرشیو اخبار

حضور فعال سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اولین نمایشگاه فن‌‌آوری اطلاعات ( ال سیت )

حضور فعال سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اولین نمایشگاه فن‌‌آوری اطلاعات ( ال سیت )

سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور در اولین نمایشگاه فناوری اطلاعات،نرم‌افزار و شهر الکترونیک که از چهارم الی هشتم مهرماه در شهر مقدس مشهد آغاز به کار کرده است، حضوری فعال و چشمگیر دارد.