آرشیو اخبار

<P dir=rtl><STRONG>ماشین‌آلات معدنی و نظام تعرفه‌ای!</STRONG></P>

<P dir=rtl><STRONG>ماشین‌آلات معدنی و نظام تعرفه‌ای!</STRONG></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>   از مهمترین گام‌ها در فرآیند آزادسازی تجاری و حرکت به سمت تجارت آزاد، تنظیم تعرفه‌ها با رویکردی علمی و واقع‌بینانه است که موجبات تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری ...</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;فرصت‌های اشتغال در معادن ایجاد می‌شود&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG>فرصت‌های اشتغال در معادن ایجاد می‌شود</STRONG></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>صنایع معدنی حلقه واسطه بین چرخه مواد اولیه و صنایع تولیدی است که علاوه بر اینکه کمترین شاخص واردات را نسبت به سایر صنایع دارند، اشتغالزایی به نسبت بالاتری نیز ایجاد می‌کنند ...</FONT></P> <P ...

&lt;P class=MsoNormal dir=rtl style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 1cm; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: left&quot; align=right&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN lang=AR-SA style=&quot;FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;چهره‌های ماندگار در علوم زمین

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 1cm; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-ALIGN: left" align=right><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">چهره‌های ماندگار در علوم زمین

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA dir=rtl

&lt;H4 dir=rtl style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify&quot;&gt;&lt;SPAN lang=AR-SA style=&quot;FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none&quot;&gt;زمین لرزه های خاموش&lt;/SPAN&gt;&lt;/H4&gt;

<H4 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">زمین لرزه های خاموش</SPAN></H4>

<H4 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>در تابستان 1991 زمین لرزه هایی با بزرگی معادل 7/6 در سواحل واشنگتن رخ داد، اما هیچ کس حتی در ...

&lt;P class=MsoNormal dir=rtl style=&quot;TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%&quot;&gt;&lt;B&gt;&lt;SPAN lang=AR-SA style=&quot;FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;تعریفی تازه از مرز هسته- گوشته&lt;/SPAN&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;

<P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تعریفی تازه از مرز هسته- گوشته</SPAN></B></P>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشمندان ایالات متحده و کانادا، لایه‌ای جدید را در مدل پیازی زمین پیشنهاد داده‌اند که شامل موادی با ویژگیهای هر دو بخش هسته ...

&lt;TABLE style=&quot;BORDER-COLLAPSE: collapse&quot; borderColor=#111111 height=134 cellSpacing=0 width=540 align=center border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD align=right width=530 height=39&gt;&lt;FONT color=#6699ff size=4&gt;هنگام وقوع زلزله مکان‌‏هایی خاص از تهران د

<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 height=134 cellSpacing=0 width=540 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD align=right width=530 height=39><FONT color=#6699ff size=4>هنگام وقوع زلزله مکان‌‏هایی خاص از تهران د

<P dir=rtl> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 height=134 cellSpacing=0 width=540 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD align=right width=530 height=39></FONT><STRONG><FONT color=#0000ff size=2>یک استاد دانشگاه و جامعه شناس

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;معادن سیستان و بلوچستان بستر مناسبی برای اشتغال در منطقه است.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG>معادن سیستان و بلوچستان بستر مناسبی برای اشتغال در منطقه است.</STRONG></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>معاون برنامه ریزی اداری و مالی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بخش صنعت و معدن این استان یکی از بسترهای مناسب برا ی اشتغال در این منطقه به شمار می رود ...</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;عدم اکتشافات تکمیلی اصلی ترین مشکل معادن ایران است &lt;/P&gt;

<P dir=rtl>عدم اکتشافات تکمیلی اصلی ترین مشکل معادن ایران است </P>

<P dir=rtl>صادرات سنگهای خامی که امکان فرآوری آنها در داخل کشور وجود ندارد، ضروری است. عضو شورای نظام مهندسی معدن ایران گفت: برای ادامه فعالیت کارخانه های فرآوری در جوار معادن و ذخیره سازی باید ...