آرشیو اخبار

<P dir=rtl>سخنرانی وزیر صنایع و معادن در بازدید از پایگاه داده های علوم زمین و طرح اکتشافات سراسری</P>

<P dir=rtl>سخنرانی وزیر صنایع و معادن در بازدید از پایگاه داده های علوم زمین و طرح اکتشافات سراسری</P>

<P dir=rtl> ایشان ضمن تشکر و قدردانی از کلیه دست اندرکاران پایگاه، به فعالیت نیروهای متخصص جوان و سرعت تشکیل بانکهای اطلاعاتی این مرکز اشاره نمودند...</P>