آرشیو اخبار

<P dir=rtl>ایران و سوریه آمادگی خود را برای طراحی و اجرای پروژه‌های مشترک صنعتی و معدنی اعلام کردند<BR></P>

<P dir=rtl>ایران و سوریه آمادگی خود را برای طراحی و اجرای پروژه‌های مشترک صنعتی و معدنی اعلام کردند<BR></P>

<P dir=rtl>در دیدار معالی محمد صافی ابودان، وزیر صنایع جمهوری عربی سوریه با مهندس اسحاق جهانگیری وزیر محترم صنایع و معادن کشورمان، تمایل ...</P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;SPAN lang=AR-SA style=&quot;FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;کره جنوبی در سال 2003 در مصرف سرانه فولاد عنوان اولی جهان را کسب کرد&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma">کره جنوبی در سال 2003 در مصرف سرانه فولاد عنوان اولی جهان را کسب کرد</SPAN></P>

<P dir=rtl>  <SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma">کره جنوبی در سال 2003 برای دومین سال متوالی در مصرف سرانه فولاد جهان در رده اول قرار گرفت. طبق آمارهای ...</SPAN></P>