قمر زحل؛ مکانى مناسب براى زندگى!!!

۱۷ تیر ۱۳۸۵ | ۰۵:۲۰ کد : ۹۸۹۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۴۰
انسلادوس Enceladus يکى از قمرهاى کوچک سياره زحل ممکن است مکاني...
انسلادوس Enceladus يکى از قمرهاى کوچک سياره زحل ممکن است مکانى مناسب براى جستجوى زندگى در منظومه شمسى باشد. به گزارش خبرگزارى مهر، اين ديدگاه يکى از محققين ارشد است که برروى فضا پيماى Cassini کار کرده و براى مدت تقريبا دو سال بر روى سياره زحل و قمر آن مطالعه کرده است.دکتر Bob Brown در يک کنفرانس در اتريش بيان کرد: قمر انسلادوس داراى ملکول‌ها‌ى ارگانيکى ساده، آب و گرما براى زندگى است. وى امکان ماموريت آينده براى جستجو در اين قمر را بيان کرد.ديگر محققان در گردهمايى ساليانه اتحاديه علوم زمين اروپا اشاره کردند که قمر آنسلادوس ممکن است يک هسته از سنگ‌ها‌ى مذاب را داشته باشد.در جولاى 2005 فضاپيماى Cassini يک پرواز در ارتفاع پايين را بر سطح قمر آنسلادوس به پايان رساند. نتايج اين پرواز تاييدى بر وجود اتمسفر درآن بوده است. شواهد زيادى وجود دارد که گازهايى که اتمسفر را مي‏سازند از ترک‌ها‌يى که در سطح است بالا مي‏آيند. اين ترک‌ها‌ با نام tiger stripes در نزديکى قطب جنوبى آن قرار دارند.گازها با نيروى زيادى به سطح راه مي‏يابند و با جهشى برابر صدها کيلومتر قبل از اينکه پراکنده شود به سمت بالا رها مي‏شوند و سرانجام حلقه‌ها‌ى ( E-ring) زحل را تشکيل مي‏دهند. اکثريت گازها بخار آب هستند و بيان مي‏شود که آب در زير سطح يخى قمر قرار گرفته است. ترکيبات شيميايى اتمسفر انسلادوس و توزيع گازهاى گوناگون توسط طيف مادون قرمز مورد بررسى قرار گرفت. مطالعه طيف‌ها‌ وجود کربن و هيدروژن را تاييد مي‏کند. مولکول‌ها‌ى ارگانيکى موجود کاملا داراى شکل ساده هستند، همچنين فوران‌ها‌ حاوى نيترژن بودند.دکتر Brown اظهار کرد: قمر آنسلادوس حاوى تمام اجزاى ضرورى و يا حداقل ماده تشکيل دهنده آن‌ها‌ براى وجود زندگى است.به گزارش مهر، انسلادوس شرايط بهترى را به عنوان مثال نسبت به قمر سياره مشترى براى زندگى دارد. يکى از مسائل جالب در ارتباط با آنسلادوس گرماى زياد آن است که مي‏تواند آنقدر گرم باشد که توليد بخار آب کند.دما در سطح در حدود منفى 193 درجه سانتيگراد است. در شکستگى‌ها‌ دما به منفى 123 درجه سانتيگراد مي‏رسد ودر داخل آن دما بسيار بالا رفته و گرمتر مي‏شود.دکتر Dennis Matson از Jet Propulsion Laboratory ناسا دو منبع براى اين انرژى در نظر مي‏گيرد: اول واپاشى عناصر راديو اکتيو و دوم گرمايش جذر و مدي. با وجود تحقيقات بسيار هنوز مسائل مبهم ديگرى در ارتباط با منشا اين گرما وجود دارد

کلید واژه ها: قم


نظر شما :