تحقيق در مورد شکل گيرى يخها در قمرهاى بزرگ يخى

۱۴ تیر ۱۳۸۵ | ۰۴:۴۲ کد : ۹۸۶۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۶۲
دانشمندان آنچه از منظومه شمسى در يافته اند اينست که آبهاى يخى در بعضي...
دانشمندان آنچه از منظومه شمسى در يافته اند اينست که آبهاى يخى در بعضى موقعيتهاى معمولى يکى از بيشترين زمينه سازهاى اين محيط است که برروى  قمرهاى يخى شبيه برجيس و تريتون و اورانوس است اين در حاليست که کاوشگران در لابراتور خود اين نوع يخ را بوجود آورده اند که شرايطى شبيه به فشار بالا و دماى پائين دارد. اين يخ براحتى مى تواند بلغزد و حتى پيرامون قمر حرکت کند.اين يخ که در لابراتورتهيه شده است کمک شايانى جهت درک و فهميدن دانشمندان از ساختمان داخلى و ترکيبات اين جسم مى کند.از نمونه بارز آن در منظومه شمسى گانيميد برجيس تيتان زحل و تريتون نپتون است که بطور کلى هم سايز کره ماه خودمان مى باشد.
تئورى پذيرفته شده بيان ميکند که بيشتر قمرهاى يخى تغليظ و فشرده شده اند مانند گلوله هاى برفى کثيفى از ابرهاى گردوخاک دار  سحابهاى خورشيدى مى باشد که حدود 4 ميليارد سال پيش تشکيل شده اند . انتقال جريان و هدايت يخ درون قمرهاى يخى در تغيير شکل وتکامل بعدى آنها نقش بسزائى را ايفا مى کند در اين حالت يخ سست در انتقال گرما نقش مفيدى را دارا است . نتايج جديد چنين بيان مى کند که ويسکوزيته يا همان چسبندگى پوسته عميق يخى بسيار ضعيف است و توسط يک فشار 2 هزار اتمسفرى سريع دفورمه و تغيير شکل پيدا ميکند و حجم آنها سانتيمترها تغيير مى کند . فرضيه تکاملى حرارتى و ديناميکهاى داخلى اندازه متوسط  وبزرگ قمرها از سيارات خارجى در منظومه شمسى ما کمک زيادى در رابطه با رويدادها و پشامدها ى قبلى مى کند.

کلید واژه ها: قم


نظر شما :