بحران آب در مشهد قطعى مى‌باشد

۲۲ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۴ کد : ۹۴۹۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۱۰
در شرايط کنونى روزانه 610 هزار مترمکعب آب توليد مى‌کنيم لذا با افزايش درجه...

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: اين شهر تابستان امسال با کمبود 35 درصدى آب مواجه است لذا بحران آب در مشهد قطعى مى‌باشد.
   محمد پرورش افزود: در شرايط کنونى روزانه 610 هزار مترمکعب آب توليد مى‌کنيم لذا با افزايش درجه حرارت طى تير ماه به بيش از 35 درجه سانتگيراد، حجم مصرف آب افزايش مى‌يابد. وى گفت: اين در حالى است که وضعيت ذخاير آب پشت سدهاى کارده و طرق که حدود 15درصد از آب مورد نياز مشهد را تامين مى‌کنند بسيار نامطلوب است. او افزود: سد طرق ظرف چند روز آينده عملا آبى براى انتقال به شبکه مشهد نخواهد داشت لذا از چرخه خارج مى‌شود و سد کارده هم با ظرفيت بسيار پايين فعال خواهد بود به نحوى که نمى‌توان روى آن براى تامين آب مشهد حساب کرد. وى گفت: سد طرق امسال 4/5 ميليون مترمکعب آب و 37 درصد افت ذخاير آبى داشته و آب ذخيره در پشت سد کارده هم که پارسال 5/21 ميليون مترمکعب بود امسال به 5/4 ميليون مترمکعب کاهش يافت. او افزود: علاوه بر اين سدها، منبع 85 درصد تامين آب مشهد از محل ذخاير دشت مشهد و چاهها است. وى گفت: طراز و سطح آب اين چاهها نيز يک متر افت کرده و عملا در زمان پيک مصرف تابستانى با کسرى 35 درصدى در تامين آب براى شهر مشهد مواجه هستيم.
   او نياز آبى شهر مشهد را 9 هزار و 600 ليتر در ثانيه ذکر کرد و افزود: اين در حالى است که تنها شش هزار و 200 ليتر در ثانيه امکان برداشت آب داريم. وى گفت: با اين شرايط و خروج سدها از چرخه بهره‌بردارى عملا ظرفيت توليد روزانه آب در مشهد پنج هزار و 300 مترمکعب است که با توجه به ميزان مصرف کمبود آب داريم.
   او افزود: با راهکارها و امکاناتى که در اختيار داريم فقط قادريم 15 تا20 درصد از کسرى 35 درصدى آب مشهد را تامين کنيم لذا مابقى آن بايد با مشارکت و همکارى شهروندان در مصرف بهينه و جلوگيرى از هدر رفت آب جبران شود.
   وى گفت: طى سه ماه تابستان در شرايط بحرانى مشهد با استفاده از تمامى امکانات و هزينه60 ميليارد ريال تنها امکان جبران20 درصد کمبود آب شهر را داريم.
   مديرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به سرانه مصرف 180 ليترى هر شهروند مشهدى در روز افزود: تابستان اين سرانه با توجه به گرماى هوا به250 ليتر مى‌رسد لذا اگر هر شهروند با مصرف صحيح و بهينه 15 تا 20 درصد در اين ميزان صرفه‌جويى کند بخشى از مشکل کنونى حل مى‌شود.
   وى از شهروندان خواست تا در مصرف آب صرفه‌جويى کنند و در عين حال اعلام کرد: با توجه به شرايط موجود و کسرى قابل توجه آب، اجراى طرح جيره‌بندى در مشهد قطعى است و بر اساس آن شهر به هفت منطقه تقسيم شده و طى هر روز هفته آب يکى از اين مناطق قطع خواهد شد

کلید واژه ها: خراسان رضوى


نظر شما :