کشف ردى بلند و باريک از ستاره هاى باستانى در آسمان نيمکره شمالى

۲۲ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۲ کد : ۹۴۹۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۰۰
اين خوشه‌هاى باستانى به تدريج و طى ميلياردها سال بر اثر نيروهاى کشندي..

اخترشناسان از کشف ردى بلند و باريک از ستاره هاى باستانى در آسمان نيمکره شمالى خبر دادند. بر مبناى يافته‌هاى دکتر «کارل گريمر» (Carl Grillmair) و همکار او «اوديسيوس ديوناتوس» (Odysseas Dianatos) از رصدخانه نجومى رم، اين جريان ستاره اى که در فاصله 30 هزار سال نورى زمين قرار دارد با سرعتى معادل230 کيلومتر بر ثانيه در حال دور شدن از کهکشان راه شيرى است. چيزى که هم اکنون از اين رشته کهکشانى ديده مى شود گسترده تر از 30 هزار سال نورى است اما احتمال دارد اين تنها بخشى از اين بزرگراه کيهانى را تشکيل دهد. اخترشناسان معتقدند ستاره هايى که در اين جريان ستاره‌يى قرار دارند، به دوران آغاز شکل‌گيرى جهان باز مى‌گردند و مى‌توان آنها را بقاياى خوشه‌هاى ستاره‌يى کهن دانست که در اصل تشکلى از 10 هزار تا 100 هزار ستاره بوده‌اند.
   اين خوشه‌هاى باستانى به تدريج و طى ميلياردها سال بر اثر نيروهاى کشندى کهکشان راه شيرى از هم گسيخته شده و به اين شکل در آمده‌اند. کشف اخير باعث شده است تا وزن و اعتبار يکى از نظريات در خصوص گذشته راه شيرى قوت بيشترى پيدا کند. بر مبناى اين نظريه، اگرچه اکنون راه شيرى تنها حدود 150 ابر خوشه ستاره‌يى را در اطراف خود دارد اما در زمانى دور ، هزاران خوشه ستاره‌اى در اطراف صفحه کهکشان مشغول پرسه زنى بوده‌اند. اگر اين ايده مبتنى بر واقعيت باشد ممکن است صدها يا حتى هزاران نمونه از اين جريانهاى ستاره‌يى در اطراف راه شيرى وجود داشته باشد. در آسمان پهنه اين ستاره ها حتى از پهناى انگشت کوچک دست شما ( زمانى که آن را به حالت کشيده مقابل خود گرفته‌ايد) باريک تر است اما در عوض طولى بيش از 130 برابر قرص ماه کامل درازا دارد و اين به اين معنى است که طول اين رشته تقريبا يک سوم کل آسمان نيمکره شمالى را شامل مى شود. اين ستاره ها بسيار کم سو تر از آن هستند که با چشم غير مسلح در آسمان ديده شوند. بر مبناى فرض هاى موجود اين ستاره ها در خلال رويدادى آشوبناک از خوشه اوليه خود به بيرون پرتاب نشده‌اند بلکه طى فرآيندى طولانى که شايد حاصل هزاران بار عبور آن، از کنار هسته کهکشان بوده، تحت تاثير نيروهاى کشندى قرار گرفته و خوشه خود را به سمت خارج کهکشان ترک کرده‌اند.
   به نوشته نجوم، اين جريان با کمک داده هاى نقشه بردارى ديجيتالى سراسرى آسمان اسلون (SDSS) و با کمک تکنيکى مشابه آنچه در آزمايشهاى زيستى انجام مى‌پذيرد کشف شده‌اند. در اين روش ستاره بر مبناى مشخصات خود نشانه‌گذارى مى‌شوند تا بتوان آنها را از زمينه ستاره‌هاى آسمان جدا کرد. به گزارش ايسنا، تا کنون شش مورد از اين جريان هاى ستاره‌يى در سال‌هاى اخير کشف شده که سه مورد آن توسط گريلمر و همکاران او بوده است. گفتنى است کشف اين جريان هاى ستاره‌يى مى‌تواند کمک بزرگى به حل مساله ماده تاريک و نحوه قرارگيرى آن در آسمان کند.


کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :