مجمع عمومى عادى ساليانه سازمان نظام مهندسى معدن خراسان رضوى

۲۲ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۴:۴۸ کد : ۹۴۹۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۰۶
کليه اعضاء محترم سازمان که داراى عضويت معتبر مى باشند دعوت مى شود رأس...
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه سازمان نظام مهندسى معدن خراسان رضوى و نمايندگى خراسان شمالى ( نوبت دوم ) رأس ساعت 5 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 25/3/85 در محل آمفى تئاتر مجتمع کانونهاى فرهنگى هنرى دانشگاه فردوسى مشهد برگزار مى گردد.
   از کليه اعضاء محترم سازمان که داراى عضويت معتبر مى باشند دعوت مى شود رأس ساعت مقرر شخصاً در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.    
   دستور جلسه:
   1 – گزارش عملکرد سالانه هيأت مديره و بازرس سازمان
   2 – بررسى و تصويب ترازنامه سالانه سازمان و بودجه پيشنهادى
   3 – بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امورى که طبق قوانين وآئين نامه هاى مربوطه به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومى مى باشد.   
   على اکبر راشد
   رئيس سازمان نظام مهندسى معدن خراسان

کلید واژه ها: بوشهر


نظر شما :